DANH SÁCH CÁC MỘ HIỆN CÓ

Lọc thông tin theo
Chọn nghĩa trang    
Nhập tên Quê quán
Năm sinh Năm mất
# Họ và đệm Tên Ngày sinh Ngày mất Quê quán Tỉnh / thành Dịch vụ
1Nguyễn Đình  Trường  1956  18-03-2014  Vũ Thư  Thái Bình  Đăng ký DV
2Nguyễn Thị  Nhiền  1926  20-03-2014  Yên Hưng  Quảng Ninh  Đăng ký DV
3Trần Thị  Tý  1932  26-03-2014  Vụ Bản  Nam Định  Đăng ký DV
4Trần Thị  Loan  1933  25-03-2014  Hải Hậu Nam Định  Nam Định  Đăng ký DV
5Nguyễn Kim  Liên  1957  27-03-2014  Thọ Xương  Bắc Giang  Đăng ký DV
6Văn Quế  Oanh  1947  27-03-2014  Quảng Đông Trung Quốc    Đăng ký DV
7Nguyễn Chính  Thủy  1977  28-03-2014  Đông Hưng  Thái Bình  Đăng ký DV
8Bùi Kim  Thanh  1949  01-02-2014  Yên Hưng  Quảng Ninh  Đăng ký DV
9Trần Trung  Toàn  1949  30-01-2014  Bình Lục  Hà Nam  Đăng ký DV
10Nguyễn Thị  Vải  1934  01-02-2014  Tiên Lãng  Hải Phòng  Đăng ký DV
11Phùng Thị  Chắt  1920  31-01-2014  Gia Lâm  Hà Nội  Đăng ký DV
12Bùi Viết  Lạc  1934  02-02-2014  Xuân Trường  Nam Định  Đăng ký DV
13Nguyễn Văn  Khanh  1982  03-02-2014  Hạ Long  Quảng Ninh  Đăng ký DV
14Hồ A  Lục  1967  11-02-1967      Đăng ký DV
15Nguyễn Thị  Mùa  1948  13-02-2014  Bình Lục  Hà Nam  Đăng ký DV
16Nguyễn Văn  Dậu  1945  20-02-2014  Nam Hà  Nam Định  Đăng ký DV
17Ngô Thị  Thơm  1955  21-02-2014  Hưng Hà  Thái Bình  Đăng ký DV
18Bùi Thúc  Hớn  1923  23-02-2014  Ý Yên  Nam Định  Đăng ký DV
19Nguyễn Thị  Mai  1948  26-02-2014  Yên Thọ Đông Triều  Quảng Ninh  Đăng ký DV
20Phạm Văn  Phóng  1954  26-02-2014  Vụ Bản  Bắc Giang  Đăng ký DV
 

1 2 3 4 5 6 Tiếp Cuối