[ Hướng dẫn ]

Hình thức thanh toán

Để thực hiện việc thanh toán và đăng ký dịch vụ thuận tiện, nhanh gọn, hiệu quả. Gia đình có thể đăng ký theo các cách sau: 

Cách 1 - Thanh toán trực tiếp cán bộ quản trang

Cán bộ quản trang có mẫu giấy đăng ký dịch vụ chăm sóc mộ do Công ty in ấn, Gia đình đăng ký theo mẫu và thanh toán tiền trực tiếp cho cán bộ quản trang. Gia đình giữ lại 1 liên sau khi nộp tiền.

Cách 2 - Hình thức chuyển khoản: 

Gia đình có thể đăng ký bằng điện thoại, Cán bộ quản lý dịch vụ đăng ký giúp gia đình và chuyển giấy đăng ký tới gia đình. Gia đình chuyển khoản vào tài khoản Công ty theo Nội dung: Đăng ký dịch vụ chăm sóc mộ
Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh
Số tài khoản: 8000201007268 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ninh

* Lưu ý: 
 
- Sau khi tiếp nhận việc đăng ký và thanh toán. Sau 24h gia đình có thể xem tại mục khách hàng đăng ký dịch vụ tại website này. Nếu không có tên trong bảng danh sách, gia đình liên hệ theo số: 033.3825121 để kiểm tra.

Thông tin dịch vụ:

Bài viết cùng chủ đề