[ Hướng dẫn ]

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ

Cách 1:  Đăng ký trực tiếp tại Nghĩa trang, Đội dịch vụ Tang lễ

Gia đình gặp trực tiếp cán bộ quản trang tại các nghĩa trang hoặc Văn phòng Đội dịch vụ Tang lễ số 4 đường Cao Xanh - TP Hạ Long để đăng ký qua giấy đăng ký dịch vụ chăm sóc mộ

Cách 2: Đăng ký tại Website

Sau khi kiểm tra thông tin về ngôi mộ của gia đình tại mục Danh sách mộ: Tra cứu theo Tên hoặc năm mất - Sau khi có Tên trên danh sách tra cứu. Gia đình có thể thực hiện việc đăng ký trên cùng dòng danh sách. Mọi thông tin đăng ký Công ty sẽ nhận qua hệ thống Email hoặc có thể ghi nội dung tại mục liên hệ.

Cách 3:  Đăng ký thông qua Điện thoại : Đội dịch vụ Tang lễ: 033.3835741

* Sau khi tiếp nhận các dịch vụ đăng ký và xác nhận việc thanh toán. Công ty sẽ triển khai thực hiện theo yêu cầu và gửi trả lời thông tin tới gia đình kết quả thực hiện nhiệm vụ tại nghĩa trang. Công ty đảm bảo đúng chất lượng, thời gian và yêu cầu của Gia đình.
Sau 24h gia đình có thể xem tại mục khách hàng đăng ký dịch vụ tại website này. Nếu không có tên trong bảng danh sách, gia đình liên hệ theo số: 033.3825121 để kiểm tra

* Ngoài các mã dịch vụ trên Gia đình có thể đăng ký theo yêu cầu

- Trồng cây;

- Quét vôi ve, sơn;

- Sửa chữa, xây dựng mộ, lăng mộ;

- Cải táng;

- Lễ, thầy cúng theo phong tục tập quán;

- Chăm sóc cây xanh, cắt tỉa;

 - Hoa, quả, vàng mã, giấy....chọn theo yêu cầu;Bài viết cùng chủ đề